Dutch Music Export in 2018: Bestaande regelingen aanscherpen en breder inzetten

Het eerste jaar van Dutch Music Export is voorbij. Uiteraard hebben we de afgelopen weken gebruikt om bij te praten met de stakeholders over de ervaringen van 2017. Belangrijker is echter de blik op de toekomst. In een snel veranderend landschap is het immers zaak om exportregelingen voortdurend te actualiseren.

Uitgangspunt DME
Het uitgangspunt van het exportbeleid is marktvergroting voor de Nederlandse popmuziek. Die marktvergroting moet zo breed mogelijk zijn: van pop tot rock, van dance tot hiphop en van metal tot folk, etc. De ondersteuning vanuit Dutch Music Export moet daarbij zoveel mogelijk op maat zijn gesneden, rekening houdend met de schaal van de act en het genre.

Pilotjaar 2017
In het pilotjaar 2017 heeft Dutch Music Export een zeer goede start gemaakt. Kinderziektes zijn zoveel mogelijk aangepakt en verbeterpunten zijn vastgesteld. Tevens hebben we gezien dat de co-financieringsregeling van marketingondersteuning zeer goed op gang komt en zijn vruchten begint af te werpen.  

Marketingregeling
Gedurende 2017 hebben we gemerkt dat de criteria van de Marketingregeling soms bewerkelijk zijn en voor bepaalde genres regelmatig lastig toepasbaar. Dutch Music Export zal alles in het werk stellen om iedereen bij het opstellen van de plannen zoveel mogelijk van dienst te zijn. Daarbij zullen we met name kijken naar de kwaliteit van de plannen en nadruk leggen op een goede verantwoording achteraf. Tevens is besloten dat onder de noemer marketing in beperkte mate ook geld beschikbaar is voor de productie van beeldmateriaal voor sociale media, het organiseren van lokale persdagen en visumkosten. Ook zullen we ruimer omgaan met de criteria van de bedrijfsvorm van de aanvragers.
Hier vind je alle info over de Dutch Music Export marketingregeling.

Delen van netwerk en knowhow
Dutch Music Export ervaart een grote vraag van stakeholders naar meer professionele knowhow en contacten die het rendement van de internationale activiteiten kunnen verhogen. Dutch Music Export benadrukt daarbij het belang van het verzamelen, delen en borgen van netwerk en knowhow binnen het veld van voornamelijk kleine zelfstandigen. Om de stakeholders hierbij beter van dienst te kunnen zijn, zal Dutch Music Export in 2018 meer netwerkactiviteiten organiseren in zowel Nederland als tijdens internationale evenementen.

In dit kader heeft de organisatie tevens gemeend om de zogenaamde Bezoekersregeling
voor het jaar 2018 uit te breiden. Het betreft hier de regeling waarbij buitenlandse muziekprofessionals kunnen worden uitgenodigd naar Nederland. Dit met het oog op het uitwisselen van kennis en contacten en om te komen tot een beter klimaat van ‘internationaal zakendoen’. Let wel: de Bezoekersregeling is alleen van toepassing op reis- en verblijfkosten voor internationale contacten en heeft een collectief karakter. Er zal dus een zo groot mogelijk belang dienen te zijn voor de gehele Nederlandse industrie.