Dutch music export

Dutch Music Export is een initiatief van het Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie en heeft tot doel het aantoonbaar en meetbaar structureel versterken van de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector. 

Dutch Music Export staat voor een structurele en duurzame aanpak van een brede laag van internationaal actieve en succesvolle artiesten, DJ’s en rappers binnen de verschillende genres van de popmuziek in zowel de mainstream- als nichemarkt.

Dutch Music Export opereert onder auspiciën van de Stichting Popcoalitie waarbij beleid, professionaliteit en governance nauwkeurig worden bewaakt. De regelingen, uitvoering en het flankerend beleid worden jaarlijks geëvalueerd. 

Op deze site tref je alle informatie met betrekking tot de ondersteuning van Nederlandse artiesten in het buitenland, de activiteiten op het gebied van voorlichting alsmede de voorwaarden voor de diverse exportsubsidieregelingen.